16,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 39299
ساختمان 900متری  کلید نخورده