14,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 39605
ساختمان 750 متری  اعیان نشین