هلدینگ ملکی برتر
13,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 36984
هلدینگ ملکی برتر
ساختمان 400متری خ امین