50,000,000 تومان
شماره آگهی: 39484
ساختمان 190 متری آزادگان1