150,000,000 تومان
شماره آگهی: 39506
ساختمان 170 متری فارابی