100,000,000 تومان
شماره آگهی: 39586
ساختمان 170 متری راه جدا