51,000,000 تومان
شماره آگهی: 39256
ساختمان کلنگی300متری