هلدینگ ملکی برتر
50,000,000 تومان
شماره آگهی: 25492
هلدینگ ملکی برتر
ساختمان راه مشترک عطایی

توضیحات آگهی

کد 10096
نوساز
پرده
لوستر
پارکت
پارکینگ
____________________________
جعفری
09031061442