هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
ساختمان در جاده قره حسنلو اطراف شهرداری

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :9044