هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
ساختمان در بلوار مدرس جنب مدرسه امام خمینی (ره)

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
دو عدد مغازه 20 متری/
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :9043