هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
ساختمان در بزرگراه شهید رجایی رو به رو شهر داری

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :9045