150,000,000 تومان
شماره آگهی: 39436
زیرزمین 170 متری خان باباخان