150,000,000 تومان
شماره آگهی: 39553
زیرزمین 150 متری استادان