هلدینگ ملکی برتر
100,000,000 تومان
شماره آگهی: 25730
هلدینگ ملکی برتر
زیرزمین دانشکده

توضیحات آگهی

کد ۴۳۱۵
لوکس
داخل نما رومی
کناف
____________________
جعفری