هلدینگ ملکی برتر
15,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 35629
هلدینگ ملکی برتر
زمین378متری بر رودکی