هلدینگ ملکی برتر
10,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 28667
هلدینگ ملکی برتر
زمین 421 متری خ فردوسی

من برای امنیت و رفاه و تغییر

به این مرد رای می دهم…

من در انتخابات شرکت می کنم