هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
زمین 210متر سند 6دانگ/شیخ تپه پارک چنگلی