هلدینگ ملکی برتر
7,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 38006
هلدینگ ملکی برتر
زمین ۴۴۰۰متر بر سرو