هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
زمین ۲۱۰متر / سند 6دانگ موقعیت عالی / شیخ تپه پارک جنگلی