هلدینگ ملکی برتر
1,150,000,000 تومان
شماره آگهی: 26039
هلدینگ ملکی برتر
زمین ۲۰۰ متر ابشناسان زمین های فرشته

توضیحات آگهی

کد ۱۰۱۹۷
گذر ۸متر
۲۰×۱۰
شمالی

شاهدی
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱