هلدینگ ملکی برتر
3,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 29725
هلدینگ ملکی برتر
زمین در فاضل 1

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :10207