هلدینگ ملکی برتر
800,000,000 تومان
شماره آگهی: 26935
هلدینگ ملکی برتر
رودکی آبشناسان زمین های عرفان

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :9070