هلدینگ ملکی برتر
1,600,000,000 تومان
شماره آگهی: 30089
هلدینگ ملکی برتر
خواهان خرید واحد ۳ خواب

توضیحات آگهی

تا مبلغ ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان