هلدینگ ملکی برتر
3,200,000,000 تومان
شماره آگهی: 36824
هلدینگ ملکی برتر