هلدینگ ملکی برتر
3,800,000,000 تومان
شماره آگهی: 36628
هلدینگ ملکی برتر
تک واحد 200 متری  خ بدیعی