هلدینگ ملکی برتر
2,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 36463
هلدینگ ملکی برتر
تک واحد کلید نخورده