هلدینگ ملکی برتر
5,200,000,000 تومان
شماره آگهی: 38448
هلدینگ ملکی برتر
تک واحد اعیانی200متری