هلدینگ ملکی برتر
1,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 28873
هلدینگ ملکی برتر
باغ و باغچه

توضیحات آگهی

دارای اب و برق و گاز و راه،
جاده سلماس روستای چنقرالو ی یکان،یکم با روستا فاصله دارد