هلدینگ ملکی برتر
2,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 26418
هلدینگ ملکی برتر
باغ در جاده چی چست/روستای میاوق

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :9046