هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
باغ در امام زاده اوش قبیرلر به سمت گلپرچین کوی جردن

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
درختان الوان /ساختمان نیمه ساخت 70 متری
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :9019