هلدینگ ملکی برتر
6,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 35606
هلدینگ ملکی برتر
اپارتمان 315 متری /کهرم