هلدینگ ملکی برتر
100,000,000 تومان
شماره آگهی: 26882
هلدینگ ملکی برتر
اجاره مغازه 300متری،براعتی

توضیحات آگهی

هلدینگ ملکی برتر
بدیعی2،جنب کوروش

کد10370
مغازه لوکس و کلید نخورده