هلدینگ ملکی برتر
100,000,000 تومان
شماره آگهی: 26636
هلدینگ ملکی برتر
اجاره مغازه 290متری،فردوسی1

توضیحات آگهی

هلدینگ ملکی برتر
بدیعی2،جنب کوروش

کد 6924
نوساز
نمارومی
190مترهمکف
100مترنیم طبقه
کف سرامیک
دیواره رنگ آمیزی شده

کارشناس اجاره،مرزپور
09046592723