هلدینگ ملکی برتر
50,000,000 تومان
شماره آگهی: 29661
هلدینگ ملکی برتر
اجاره مغازه

توضیحات آگهی

۳۳ متری
جنوبی
کف سرامیک
حسین خلف خانی
۰۹۱۴۲۳۷۲۴۳۵