هلدینگ ملکی برتر
10,000,000 تومان
شماره آگهی: 25897
هلدینگ ملکی برتر
اجاره مغازه ۳۴متری،باغبان نوین

توضیحات آگهی

کد۱۰۱۹۸
کف سرامیک
دیواره سرامیک
آب مشترک
برق و گاز مستقل

کارشناس اجاره،خانم مرزپور
۰۹۱۴۹۷۴۲۷۲۳

هلدینگ ملکی برتر
بدیعی۲،جنب کوروش