هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
اجاره ساختمان راه مشترک ۱۴۰متری محتشم

توضیحات آگهی

کد ۸۵۶۷
راه مشترک
کف موکت
حیاط
پارکینگ ندارد

شاهدی
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱
شاهدی