هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
اجاره ساختمان راه جدا کلید نخورده بهداری

توضیحات آگهی

کد ۱۰۷۳۷
کلید نخورده
لوکس
راه جدا
پکیج
فرنگی
نما رومی
های گلس
بالکن

کارشناس رهن و اجاره
جعفری
09031061442