هلدینگ ملکی برتر
2,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 36028
هلدینگ ملکی برتر
آپارتمان 95 متری   پزشکی