1,400,000,000 تومان
شماره آگهی: 39497
آپارتمان  90 متر سنگی سند ۶دانگ