هلدینگ ملکی برتر
2,675,000,000 تومان
شماره آگهی: 34117
هلدینگ ملکی برتر