هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
آپارتمان 175 متر  تک واحد(میرداماد)