300,000,000 تومان
شماره آگهی: 39381
آپارتمان 175 متری کلید نخورده فردوسی 2