2,550,000,000 تومان
شماره آگهی: 39246
آپارتمان 150 متری کلید نخورده