150,000,000 تومان
شماره آگهی: 39280
آپارتمان 144 متری فاضل2