هلدینگ ملکی برتر
2,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 35187
هلدینگ ملکی برتر
آپارتمان ۱۵۵متری