1,800,000,000 تومان
شماره آگهی: 39525
آپارتمان  ۱۱۷متر، بهداری سنگی، ۳واحدی