800,000,000 تومان
شماره آگهی: 39433
آپارتمان مرجان88متر خ دانشکده