هلدینگ ملکی برتر
3,600,000,000 تومان
شماره آگهی: 25918
هلدینگ ملکی برتر
فروش آپارتمان در صبا کوی اول

توضیحات آگهی

بهترین ها در دپارتمان ملکی برتر
آدرس : دفتر بدیعی 2 جنب کوروش
کارشناس فروش آقای حسین زاده
تماس : 09914850907
کد فایل :9038