آپارتمان  تک واحدی /۱۵۸متر ۳ خواب / شیخ تپه باند پایین