هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
آپارتمان۱۸۵متر/تک واحد/کلا ۴طبقه/شیخ تپه